"Förr eller senare exploderar jag" av Johan Green.En gripande, osentimental och samtidigt humoristisk kärleksberättelse om två ungdomar med cancer. rekomenderas till ungdomar, föräldrar och personal / Viveka Klingenberg


Böcker som vänder sig till personal:

 

Den kreativa illusionen av Per Salander. Studentlitteratur: 2003.

 

Sorg hos barn : en handledning för vuxna av Atle Dyregrov. Studentlitteratur: 2007

Förluster - om sorg och livsomställning av Barbro Lennéer Axelson. Natur och Kultur: 2010. 

 

Kan vi prata med barnen om allt?: De svåra samtalen av Magne Raundalen, Jon-Håkon Schultz, Studentlitteratur: 2010

 

Palliativ medicin av Barbro Beck-Friis och Peter Strang. 4:e uppl. Natur och Kultur: 2012

 

När döden utmanar livet av Lisa Sand och Peter Strang.  Natur och Kultur: 2014.

 

Socialt arbete i hälso- och sjukvård. Villkor, innehåll och utmaningar av Ann Lalos, Björn Blom, Stefan Morén och Marianne Olssson(red).  Natur och Kultur: 2014

 

Palliativ vård ur ett tvärprofessionellt perspektiv av Inger Benkel, Ulla Molander, Helle Wijk. Liber: 2016.

 

Kurator inom hälso- och sjukvård av Annika Lundin, Inger Benkel, Gerd de Neergaard, Britt-Marie Johansson, Charlotta Öhrling. 3:e uppl. Studentlitteratur: 2019.

 

Möta den som sörjer – Flera perspektiv på sorg efter dödsfall av Inger Benkel. Studentlitteratur: 2020.

 

  

Uppsatser:

Öhrling, Charlotta ”Nu kan till och med en idiot se att jag är dålig” En kvalitativ studie av att kommunicera om egen svår sjukdom. Masteruppsats vid Sociala Institutionen, Göteborgs Universitet. 2021

-https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/69004/1/gupea_2077_69004_1.pdf

 

 

Avhandlingar:

Lisa Sand.

Existential challenges and coping in palliative cancer care : Experiences of patients and family members. 2008:  http://publications.ki.se/jspui/handle/10616/38011

 

Inger Benkel.

Loved ones within palliative Care - strategies, understanding and need for support. 2011. http://hdl.handle.net/2077/24502 

 

Camilla Udo.

Existential issues in surgical care: Nurses’ experiences and attitudes in caring for patients with cancer: 2012. 

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:571240

 

Katarina Sjölander

Consequences for family members of being informal caregivers to a person with advanced cancer:2012.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-19819

 

Sara Lilliehorn

Betydelser av bröstcancer i ett livssammanhang. Institutionen för socialt arbete Umeå centrum för genusstudier Genusforskarskolan Umeå universitet, 2013

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:664212/FULLTEXT01.pdf

 

Tina Lundberg.
Psychosocial well-being in bereavement among family members with a special focus on young adults who have lost a parent to cancer. 2019. https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46861/Thesis_Tina_Lundberg.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 

 

Avhandling vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Loved ones within palliative Care - strategies, understanding and need for support.2011. Inger Benkel. Länk till avhandling:

http://hdl.handle.net/2077/24502 

-

-